A♭ v1
(A♭,C,E♭)

x,1,1,1,1
- E♭ A♭ C E♭
A v1
(A,C♯,E)

x,2,2,2,2
- E A C♯ E
B♭ v1
(B♭,D,F)

x,3,3,3,3
- F B♭ D F
B v1
(B,D♯,F♯)

x,4,4,4,4
- F♯ B D♯ F♯
C v1
(C,E,G)

0,2,0,1,2
G E G C E
D♭ v1
(D♭,F,A♭)

x,3,1,2,3
- F A♭ D♭ F
D v1
(D,F♯,A)

x,0,2,3,4
- D A D F♯
E♭ v1
(E♭,G,B♭)

0,5,3,4,5
G G B♭ E♭ G
E v1
(E,G♯,B)

x,2,1,0,2
- E G♯ B E
F v1
(F,A,C)

x,3,2,1,3
- F A C F
G♭ v1
(G♭,B♭,D♭)

- G♭ B♭ D♭ G♭
G v1
(G,B,D)

0,0,0,0,0
G D G B D
A♭ v2
(A♭,C,E♭)

4fr > x,6,5,4,6
- A♭ C E♭ A♭
A v2
(A,C♯,E)

5fr > x,7,6,5,7
- A C♯ E A
B♭ v2
(B♭,D,F)

6fr > x,8,7,6,8
- B♭ D F B♭
B v2
(B,D♯,F♯)

7fr > x,9,8,7,9
- B D♯ F♯ B
C v2
(C,E,G)

0,5,5,5,5
G G C E G
D♭ v2
(D♭,F,A♭)

6fr > x,6,6,6,6
- A♭ D♭ F A♭
D v2
(D,F♯,A)

7fr > x,7,7,7,7
- A D F♯ A
E♭ v2
(E♭,G,B♭)

8fr > 0,8,8,8,8
G B♭ E♭ G B♭
E v2
(E,G♯,B)

4fr > x,6,4,5,6
- G♯ B E G♯
F v2
(F,A,C)

5fr > x,7,5,6,7
- A C F A
G♭ v2
(G♭,B♭,D♭)

x,4,3,2,x
- G♭ B♭ D♭ -
G v2
(G,B,D)

0,5,4,3,5
G G B D G
A♭ v3
(A♭,C,E♭)

- - A♭ C E♭
A v3
(A,C♯,E)

- - A C♯ E
B♭ v3
(B♭,D,F)

x,x,3,3,3
- - B♭ D F
B v3
(B,D♯,F♯)

x,x,4,4,4
- - B D♯ F♯
C v3
(C,E,G)

x,x,5,5,5
- - C E G
D♭ v3
(D♭,F,A♭)

9fr > x,11,10,9,11
- D♭ F A♭ D♭
D v3
(D,F♯,A)

7fr > x,0,7,7,7
- D D F♯ A
E♭ v3
(E♭,G,B♭)

8fr >
- - E♭ G B♭
E v3
(E,G♯,B)

x,2,1,0,x
- E G♯ B -
F v3
(F,A,C)

x,3,2,1,x
- F A C -
G♭ v3
(G♭,B♭,D♭)

4fr > x,4,6,7,8
- G♭ D♭ G♭ B♭
G v3
(G,B,D)

- - G B D
A♭ v4
(A♭,C,E♭)

4fr > 6,6,5,4,x
A♭ A♭ C E♭ -
A v4
(A,C♯,E)

5fr > 7,7,6,5,x
A A C♯ E -
B♭ v4
(B♭,D,F)

3fr > x,x,3,6,0
- - B♭ F D
B v4
(B,D♯,F♯)

4fr > x,x,8,0,4
- - D♯ B F♯
C v4
(C,E,G)

8fr > x,10,9,8,10
- C E G C
D♭ v4
(D♭,F,A♭)

6fr > x,x,6,6,6
- - D♭ F A♭
D v4
(D,F♯,A)

7fr > x,x,7,7,7
- - D F♯ A
E♭ v4
(E♭,G,B♭)

x,1,3,4,5
- E♭ B♭ E♭ G
E v4
(E,G♯,B)

2fr > x,2,4,0,6
- E B B G♯
F v4
(F,A,C)

3fr > x,3,5,6,7
- F C F A
G♭ v4
(G♭,B♭,D♭)

11fr >
- - G♭ B♭ D♭
G v4
(G,B,D)

G G B B D
A♭ v5
(A♭,C,E♭)

4fr > x,6,5,4,x
- A♭ C E♭ -
A v5
(A,C♯,E)

5fr > x,7,6,5,x
- A C♯ E -
B♭ v5
(B♭,D,F)

6fr > 8,8,7,6,0
B♭ B♭ D F D
B v5
(B,D♯,F♯)

7fr > 9,9,8,7,x
B B D♯ F♯ -
C v5
(C,E,G)

8fr > x,10,9,8,x
- C E G -
D♭ v5
(D♭,F,A♭)

9fr > x,11,10,9,x
- D♭ F A♭ -
D v5
(D,F♯,A)

10fr >
- D F♯ A D
E♭ v5
(E♭,G,B♭)

11fr >
- E♭ G B♭ E♭
E v5
(E,G♯,B)

2fr >
- E B E G♯
F v5
(F,A,C)

10fr > x,x,10,10,10
- - F A C
G♭ v5
(G♭,B♭,D♭)

x,x,3,2,4
- - B♭ D♭ G♭
G v5
(G,B,D)

G D B B D
A♭ v6
(A♭,C,E♭)

6fr > x,6,8,9,10
- A♭ E♭ A♭ C
A v6
(A,C♯,E)

7fr > x,7,9,10,11
- A E A C♯
B♭ v6
(B♭,D,F)

6fr > 8,0,7,6,0
B♭ D D F D
B v6
(B,D♯,F♯)

7fr >
- B D♯ F♯ -
C v6
(C,E,G)

8fr > 10,10,9,8,x
C C E G -
D♭ v6
(D♭,F,A♭)

9fr > 11,11,10,9,x
D♭ D♭ F A♭ -
D v6
(D,F♯,A)

10fr >
- D F♯ A D
E♭ v6
(E♭,G,B♭)

11fr >
E♭ E♭ G B♭ E♭
E v6
(E,G♯,B)

9fr >
- - E G♯ B
F v6
(F,A,C)

x,x,2,1,3
- - A C F
G♭ v6
(G♭,B♭,D♭)

4fr > x,8,6,7,4
- B♭ D♭ G♭ G♭
G v6
(G,B,D)

- G B B D
A♭ v7
(A♭,C,E♭)

6fr > 6,10,8,9,10
A♭ C E♭ A♭ C
A v7
(A,C♯,E)

7fr > 7,11,9,10,11
A C♯ E A C♯
B♭ v7
(B♭,D,F)

6fr > x,8,7,6,0
- B♭ D F D
B v7
(B,D♯,F♯)

9fr > x,9,11,0,13
- B F♯ B D♯
C v7
(C,E,G)

10fr > x,10,12,13,14
- C G C E
D♭ v7
(D♭,F,A♭)

11fr > x,11,13,14,15
- D♭ A♭ D♭ F
D v7
(D,F♯,A)

7fr >
- D F♯ A A
E♭ v7
(E♭,G,B♭)

11fr > 13,13,12,11,x
E♭ E♭ G B♭ -
E v7
(E,G♯,B)

- - G♯ B E
F v7
(F,A,C)

3fr > x,7,5,6,3
- A C F F
G♭ v7
(G♭,B♭,D♭)

4fr >
B♭ G♭ D♭ G♭ G♭
G v7
(G,B,D)

- G G B D
A♭ v8
(A♭,C,E♭)

6fr > 6,6,8,9,10
A♭ A♭ E♭ A♭ C
A v8
(A,C♯,E)

7fr > 7,7,9,10,11
A A E A C♯
B♭ v8
(B♭,D,F)

6fr > 8,0,7,6,8
B♭ D D F B♭
B v8
(B,D♯,F♯)

9fr > x,9,11,12,13
- B F♯ B D♯
C v8
(C,E,G)

10fr > 10,14,12,13,14
C E G C E
D♭ v8
(D♭,F,A♭)

11fr > 11,15,13,14,15
D♭ F A♭ D♭ F
D v8
(D,F♯,A)

7fr >
- D F♯ F♯ A
E♭ v8
(E♭,G,B♭)

11fr >
- E♭ G B♭ -
E v8
(E,G♯,B)

2fr > x,6,4,0,2
- G♯ B B E
F v8
(F,A,C)

7fr > x,7,10,10,10
- A F A C
G♭ v8
(G♭,B♭,D♭)

6fr > x,8,6,7,x
- B♭ D♭ G♭ -
G v8
(G,B,D)

5,5,4,3,0
G G B D D
A♭ v9
(A♭,C,E♭)

6fr > 6,10,8,9,6
A♭ C E♭ A♭ A♭
A v9
(A,C♯,E)

7fr >
A C♯ E A A
B♭ v9
(B♭,D,F)

6fr > 8,8,7,6,x
B♭ B♭ D F -
B v9
(B,D♯,F♯)

9fr > 9,13,11,0,13
B D♯ F♯ B D♯
C v9
(C,E,G)

10fr > 10,14,0,13,14
C E G C E
D♭ v9
(D♭,F,A♭)

11fr > 11,15,13,14,11
D♭ F A♭ D♭ D♭
D v9
(D,F♯,A)

10fr > 12,0,11,10,0
D D F♯ A D
E♭ v9
(E♭,G,B♭)

11fr >
E♭ E♭ G B♭ -
E v9
(E,G♯,B)

6fr >
- G♯ E B B
F v9
(F,A,C)

5fr > x,7,5,6,x
- A C F -
G♭ v9
(G♭,B♭,D♭)

8fr >
- B♭ G♭ B♭ D♭
G v9
(G,B,D)

G D B D D
A♭ v10
(A♭,C,E♭)

6fr > 6,10,8,9,x
A♭ C E♭ A♭ -
A v10
(A,C♯,E)

7fr > 7,11,9,10,x
A C♯ E A -
B♭ v10
(B♭,D,F)

6fr > 8,0,7,6,x
B♭ D D F -
B v10
(B,D♯,F♯)

9fr > 9,9,11,0,13
B B F♯ B D♯
C v10
(C,E,G)

10fr > 10,14,12,13,10
C E G C C
D♭ v10
(D♭,F,A♭)

11fr > 11,11,13,14,15
D♭ D♭ A♭ D♭ F
D v10
(D,F♯,A)

10fr > x,12,11,10,0
- D F♯ A D
E♭ v10
(E♭,G,B♭)

- G B♭ E♭ G
E v10
(E,G♯,B)

2fr > 6,2,4,0,6
G♯ E B B G♯
F v10
(F,A,C)

3fr > 7,3,5,6,3
A F C F F
G♭ v10
(G♭,B♭,D♭)

6fr > 8,8,6,7,x
B♭ B♭ D♭ G♭ -
G v10
(G,B,D)

- G B D D
A♭ v11
(A♭,C,E♭)

6fr > 6,10,8,x,x
A♭ C E♭ - -
A v11
(A,C♯,E)

7fr > 7,11,9,x,x
A C♯ E - -
B♭ v11
(B♭,D,F)

x,0,3,3,3
- D B♭ D F
B v11
(B,D♯,F♯)

x,1,4,0,4
- D♯ B B F♯
C v11
(C,E,G)

10fr > 10,10,12,13,14
C C G C E
D♭ v11
(D♭,F,A♭)

11fr > 11,15,13,14,x
D♭ F A♭ D♭ -
D v11
(D,F♯,A)

- F♯ A D D
E♭ v11
(E♭,G,B♭)

4fr > x,x,0,4,8
- - G E♭ B♭
E v11
(E,G♯,B)

2fr >
G♯ G♯ B B E
F v11
(F,A,C)

5fr > 7,7,5,6,x
A A C F -
G♭ v11
(G♭,B♭,D♭)

4fr >
B♭ G♭ D♭ - -
G v11
(G,B,D)

x,x,4,3,5
- - B D G
A♭ v12
(A♭,C,E♭)

4fr >
- - C E♭ A♭
A v12
(A,C♯,E)

5fr > x,x,6,5,7
- - C♯ E A
B♭ v12
(B♭,D,F)

3fr > x,0,3,6,0
- D B♭ F D
B v12
(B,D♯,F♯)

x,1,4,4,4
- D♯ B D♯ F♯
C v12
(C,E,G)

x,2,0,1,2
- E G C E
D♭ v12
(D♭,F,A♭)

11fr > 11,15,13,x,x
D♭ F A♭ - -
D v12
(D,F♯,A)

x,4,2,3,4
- F♯ A D F♯
E♭ v12
(E♭,G,B♭)

5fr > x,5,8,8,8
- G E♭ G B♭
E v12
(E,G♯,B)

2fr > 6,2,4,0,2
G♯ E B B E
F v12
(F,A,C)

6fr > x,7,10,6,10
- A F F C
G♭ v12
(G♭,B♭,D♭)

7fr >
- B♭ G♭ G♭ D♭
G v12
(G,B,D)

5fr > x,x,7,0,5
- - D B G
A♭ v13
(A♭,C,E♭)

8fr > x,10,8,9,10
- C E♭ A♭ C
A v13
(A,C♯,E)

9fr >
- C♯ E A C♯
B♭ v13
(B♭,D,F)

3fr > x,0,3,6,3
- D B♭ F F
B v13
(B,D♯,F♯)

7fr > x,x,8,7,9
- - D♯ F♯ B
C v13
(C,E,G)

x,2,5,5,5
- E C E G
D♭ v13
(D♭,F,A♭)

3fr > x,3,6,6,6
- F D♭ F A♭
D v13
(D,F♯,A)

4fr >
- F♯ D F♯ A
E♭ v13
(E♭,G,B♭)

4fr >
- B♭ G E♭ B♭
E v13
(E,G♯,B)

6fr >
- G♯ E B G♯
F v13
(F,A,C)

3fr > 7,3,5,x,x
A F C - -
G♭ v13
(G♭,B♭,D♭)

6fr >
- - D♭ G♭ B♭
G v13
(G,B,D)

5fr >
B G G B D
A♭ v14
(A♭,C,E♭)

6fr > x,10,8,9,6
- C E♭ A♭ A♭
A v14
(A,C♯,E)

7fr > x,11,9,10,7
- C♯ E A A
B♭ v14
(B♭,D,F)

6fr > x,0,7,6,8
- D D F B♭
B v14
(B,D♯,F♯)

11fr > x,13,11,12,13
- D♯ F♯ B D♯
C v14
(C,E,G)

x,2,0,1,x
- E G C -
D♭ v14
(D♭,F,A♭)

x,3,1,2,x
- F A♭ D♭ -
D v14
(D,F♯,A)

- F♯ A D -
E♭ v14
(E♭,G,B♭)

4fr > x,5,0,4,8
- G G E♭ B♭
E v14
(E,G♯,B)

6fr >
- G♯ E G♯ B
F v14
(F,A,C)

5fr > x,x,5,6,7
- - C F A
G♭ v14
(G♭,B♭,D♭)

8fr >
- D♭ G♭ B♭ B♭
G v14
(G,B,D)

8fr > 9,0,0,8,0
B D G G D
A♭ v15
(A♭,C,E♭)

6fr > 10,6,8,9,6
C A♭ E♭ A♭ A♭
A v15
(A,C♯,E)

7fr > 11,7,9,10,7
C♯ A E A A
B♭ v15
(B♭,D,F)

6fr > x,x,7,6,8
- - D F B♭
B v15
(B,D♯,F♯)

9fr > 13,9,11,0,9
D♯ B F♯ B B
C v15
(C,E,G)

x,2,0,1,5
- E G C G
D♭ v15
(D♭,F,A♭)

2fr > x,3,6,2,6
- F D♭ D♭ A♭
D v15
(D,F♯,A)

3fr > x,4,7,3,7
- F♯ D D A
E♭ v15
(E♭,G,B♭)

4fr > x,8,0,4,5
- B♭ G E♭ G
E v15
(E,G♯,B)

4fr >
- - B E G♯
F v15
(F,A,C)

7fr >
- C F A A
G♭ v15
(G♭,B♭,D♭)

11fr >
- D♭ G♭ B♭ D♭
G v15
(G,B,D)

7fr > 9,0,7,8,0
B D D G D
A♭ v16
(A♭,C,E♭)

8fr > x,10,8,9,x
- C E♭ A♭ -
A v16
(A,C♯,E)

9fr >
- C♯ E A -
B♭ v16
(B♭,D,F)

3fr > x,0,3,6,x
- D B♭ F -
B v16
(B,D♯,F♯)

9fr > 13,9,11,0,13
D♯ B F♯ B D♯
C v16
(C,E,G)

x,2,5,1,5
- E C C G
D♭ v16
(D♭,F,A♭)

9fr > x,x,10,9,11
- - F A♭ D♭
D v16
(D,F♯,A)

10fr > x,x,11,10,12
- - F♯ A D
E♭ v16
(E♭,G,B♭)

x,5,3,4,x
- G B♭ E♭ -
E v16
(E,G♯,B)

6fr > x,x,9,0,6
- - E B G♯
F v16
(F,A,C)

10fr > x,10,10,10,10
- C F A C
G♭ v16
(G♭,B♭,D♭)

7fr > x,11,11,7,8
- D♭ G♭ G♭ B♭
G v16
(G,B,D)

5fr >
B D G B G
A♭ v17
(A♭,C,E♭)

10fr > x,10,13,13,13
- C A♭ C E♭
A v17
(A,C♯,E)

11fr > x,11,14,14,14
- C♯ A C♯ E
B♭ v17
(B♭,D,F)

8fr > x,0,10,11,8
- D F B♭ B♭
B v17
(B,D♯,F♯)

11fr > 13,13,11,0,13
D♯ D♯ F♯ B D♯
C v17
(C,E,G)

8fr > x,x,9,8,10
- - E G C
D♭ v17
(D♭,F,A♭)

11fr > x,15,13,14,11
- F A♭ D♭ D♭
D v17
(D,F♯,A)

x,x,2,3,4
- - A D F♯
E♭ v17
(E♭,G,B♭)

x,5,3,4,1
- G B♭ E♭ E♭
E v17
(E,G♯,B)

6fr >
- B E B G♯
F v17
(F,A,C)

7fr >
C A F A A
G♭ v17
(G♭,B♭,D♭)

8fr >
D♭ B♭ G♭ B♭ B♭
G v17
(G,B,D)

7fr >
- B D G D
A♭ v18
(A♭,C,E♭)

6fr > 10,6,8,x,x
C A♭ E♭ - -
A v18
(A,C♯,E)

7fr >
C♯ A E - -
B♭ v18
(B♭,D,F)

6fr > x,0,10,6,8
- D F F B♭
B v18
(B,D♯,F♯)

9fr > x,13,11,12,9
- D♯ F♯ B B
C v18
(C,E,G)

10fr > x,14,12,13,10
- E G C C
D♭ v18
(D♭,F,A♭)

11fr > 15,11,13,14,11
F D♭ A♭ D♭ D♭
D v18
(D,F♯,A)

7fr > x,7,7,7,0
- A D F♯ D
E♭ v18
(E♭,G,B♭)

G G B♭ E♭ -
E v18
(E,G♯,B)

6fr >
B B E B G♯
F v18
(F,A,C)

6fr >
- C F F A
G♭ v18
(G♭,B♭,D♭)

11fr > 11,11,11,11,11
D♭ D♭ G♭ B♭ D♭
G v18
(G,B,D)

8fr > 9,0,0,8,9
B D G G B
A♭ v19
(A♭,C,E♭)

8fr >
C C E♭ A♭ -
A v19
(A,C♯,E)

9fr > 11,11,9,10,x
C♯ C♯ E A -
B♭ v19
(B♭,D,F)

10fr > x,0,10,11,0
- D F B♭ D
B v19
(B,D♯,F♯)

9fr > 13,13,11,0,9
D♯ D♯ F♯ B B
C v19
(C,E,G)

10fr > 14,10,0,13,14
E C G C E
D♭ v19
(D♭,F,A♭)

11fr > 15,11,13,x,x
F D♭ A♭ - -
D v19
(D,F♯,A)

4fr > 7,4,7,7,0
A F♯ D F♯ D
E♭ v19
(E♭,G,B♭)

- - B♭ E♭ G
E v19
(E,G♯,B)

6fr >
B G♯ E B B
F v19
(F,A,C)

10fr >
C C F A C
G♭ v19
(G♭,B♭,D♭)

8fr > 11,8,11,x,x
D♭ B♭ G♭ - -
G v19
(G,B,D)

9fr >
B D G B D
A♭ v20
(A♭,C,E♭)

6fr > 10,6,8,9,x
C A♭ E♭ A♭ -
A v20
(A,C♯,E)

7fr > 11,7,9,10,x
C♯ A E A -
B♭ v20
(B♭,D,F)

x,3,3,3,0
- F B♭ D D
B v20
(B,D♯,F♯)

x,4,4,0,1
- F♯ B B D♯
C v20
(C,E,G)

10fr > 14,10,0,13,10
E C G C C
D♭ v20
(D♭,F,A♭)

11fr > 15,11,13,14,x
F D♭ A♭ D♭ -
D v20
(D,F♯,A)

4fr > 7,0,7,7,4
A D D F♯ F♯
E♭ v20
(E♭,G,B♭)

8fr >
- B♭ E♭ G B♭
E v20
(E,G♯,B)

6fr >
B G♯ E B G♯
F v20
(F,A,C)

7fr >
C A F - -
G♭ v20
(G♭,B♭,D♭)

8fr > 11,8,11,11,x
D♭ B♭ G♭ B♭ -
G v20
(G,B,D)

- D G B D
A♭ v21
(A♭,C,E♭)

x,1,1,1,x
- E♭ A♭ C -
A v21
(A,C♯,E)

x,2,2,2,x
- E A C♯ -
B♭ v21
(B♭,D,F)

3fr > x,3,3,6,0
- F B♭ F D
B v21
(B,D♯,F♯)

x,4,4,4,1
- F♯ B D♯ D♯
C v21
(C,E,G)

x,x,0,1,2
- - G C E
D♭ v21
(D♭,F,A♭)

x,x,1,2,3
- - A♭ D♭ F
D v21
(D,F♯,A)

4fr > x,7,7,7,4
- A D F♯ F♯
E♭ v21
(E♭,G,B♭)

5fr > x,8,8,8,5
- B♭ E♭ G G
E v21
(E,G♯,B)

6fr >
- B E G♯ G♯
F v21
(F,A,C)

7fr > 10,7,10,10,x
C A F A -
G♭ v21
(G♭,B♭,D♭)

7fr >
D♭ B♭ G♭ G♭ -
G v21
(G,B,D)

- D G B G
A♭ v22
(A♭,C,E♭)

8fr > x,x,8,9,10
- - E♭ A♭ C
A v22
(A,C♯,E)

9fr >
- - E A C♯
B♭ v22
(B♭,D,F)

x,3,3,3,x
- F B♭ D -
B v22
(B,D♯,F♯)

x,4,4,4,x
- F♯ B D♯ -
C v22
(C,E,G)

x,5,5,5,5
- G C E G
D♭ v22
(D♭,F,A♭)

3fr > x,6,6,6,3
- A♭ D♭ F F
D v22
(D,F♯,A)

7fr > 7,0,7,7,7
A D D F♯ A
E♭ v22
(E♭,G,B♭)

8fr > 8,8,8,8,8
B♭ B♭ E♭ G B♭
E v22
(E,G♯,B)

9fr > x,9,9,9,9
- B E G♯ B
F v22
(F,A,C)

10fr >
- C F A -
 
G v22
(G,B,D)

- D B B G
A♭ v23
(A♭,C,E♭)

10fr > x,13,13,13,10
- E♭ A♭ C C
A v23
(A,C♯,E)

11fr > x,14,14,14,11
- E A C♯ C♯
B♭ v23
(B♭,D,F)

10fr > x,x,10,11,12
- - F B♭ D
B v23
(B,D♯,F♯)

4fr > x,4,8,0,4
- F♯ D♯ B F♯
C v23
(C,E,G)

x,5,5,5,2
- G C E E
D♭ v23
(D♭,F,A♭)

6fr > 6,6,6,6,6
A♭ A♭ D♭ F A♭
D v23
(D,F♯,A)

7fr > 7,7,7,7,7
A A D F♯ A
E♭ v23
(E♭,G,B♭)

5fr > 8,5,8,8,5
B♭ G E♭ G G
E v23
(E,G♯,B)

6fr > 9,6,9,9,6
B G♯ E G♯ G♯
   
G v23
(G,B,D)

x,0,4,3,5
- D B D G
A♭ v24
(A♭,C,E♭)

9fr > x,13,13,9,10
- E♭ A♭ A♭ C
A v24
(A,C♯,E)

10fr > x,14,14,10,11
- E A A C♯
B♭ v24
(B♭,D,F)

11fr > x,15,15,11,12
- F B♭ B♭ D
B v24
(B,D♯,F♯)

4fr > x,4,8,0,x
- F♯ D♯ B -
C v24
(C,E,G)

x,5,0,1,2
- G G C E
D♭ v24
(D♭,F,A♭)

3fr > 6,3,6,6,3
A♭ F D♭ F F
D v24
(D,F♯,A)

7fr > 7,0,7,7,0
A D D F♯ D
E♭ v24
(E♭,G,B♭)

4fr > 8,5,0,4,5
B♭ G G E♭ G
     
G v24
(G,B,D)

5fr >
- D D B G
A♭ v25
(A♭,C,E♭)

10fr >
E♭ C A♭ C C
A v25
(A,C♯,E)

11fr > 14,11,14,14,11
E C♯ A C♯ C♯
B♭ v25
(B♭,D,F)

11fr > 15,12,15,11,0
F D B♭ B♭ D
B v25
(B,D♯,F♯)

11fr > x,x,11,12,13
- - F♯ B D♯
C v25
(C,E,G)

5,2,0,1,5
G E G C G
D♭ v25
(D♭,F,A♭)

2fr > x,6,6,2,3
- A♭ D♭ D♭ F
 
E♭ v25
(E♭,G,B♭)

4fr > 8,8,0,4,5
B♭ B♭ G E♭ G
     
G v25
(G,B,D)

x,0,0,0,x
- D G B -
A♭ v26
(A♭,C,E♭)

10fr >
E♭ C A♭ - -
A v26
(A,C♯,E)

11fr > 14,11,14,x,x
E C♯ A - -
B♭ v26
(B♭,D,F)

11fr > 15,15,15,11,0
F F B♭ B♭ D
 
C v26
(C,E,G)

5,2,5,5,2
G E C E E
D♭ v26
(D♭,F,A♭)

3fr >
A♭ F D♭ - -
 
E♭ v26
(E♭,G,B♭)

4fr > 8,5,0,4,8
B♭ G G E♭ B♭
     
G v26
(G,B,D)

8fr >
- D G G B
A♭ v27
(A♭,C,E♭)

10fr >
E♭ C A♭ C -
A v27
(A,C♯,E)

11fr >
E C♯ A C♯ -
B♭ v27
(B♭,D,F)

11fr > 15,12,15,11,x
F D B♭ B♭ -
 
C v27
(C,E,G)

5,5,0,1,2
G G G C E
D♭ v27
(D♭,F,A♭)

6fr >
- A♭ D♭ F -
 
E♭ v27
(E♭,G,B♭)

4fr > 8,8,0,4,8
B♭ B♭ G E♭ B♭
     
G v27
(G,B,D)

7fr >
- D D G B
A♭ v28
(A♭,C,E♭)

9fr > 13,10,13,9,x
E♭ C A♭ A♭ -
A v28
(A,C♯,E)

10fr > 14,11,14,10,x
E C♯ A A -
     
D♭ v28
(D♭,F,A♭)

3fr > 6,3,6,6,x
A♭ F D♭ F -
         
G v28
(G,B,D)

9fr > x,0,0,0,9
- D G B B
Happy playing from InternetChordDatabase.com!
All content ©2021 by InternetChordDatabase.com     v7.7.3 (beta)
Sponsored by Venters Consulting, LLC